کلیدواژه‌ها = قانون واگنر
تعداد مقالات: 1
1. آزمون قانون واگنر در کشورهای منتخب و ایران (2010-1980)

دوره 2، شماره 6، بهار 1391، صفحه 172-149

دکتر یدا... دادگر؛ روح ا... نظری