کلیدواژه‌ها = شاخص توسعه انسانی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی در ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 45-60

محمد سعید نوری نائینی؛ حسام الدین قاسمی؛ مریم سادات کاظمی تربقان


2. تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 124-109

زهرا عربی؛ ابوطالب کاظمی