کلیدواژه‌ها = کشورهای اسلامی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی

دوره 8، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 60-47

10.30473/egdr.2018.4606

سید حسین میر جلیلی؛ امین محسنی چراغلو؛ امید صفری


2. تحلیل اثرات همزمان آزادی اقتصادی، توسعه‌ی انسانی و آزادی سیاسی در کشورهای منتخب اسلامی (2010-2001)

دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 96-79

محمدعلی متفکر آزاد؛ احمد اسدزاده؛ محسن امینی‌خوزانی؛ محمود شیرکش