کلیدواژه‌ها = نرخ ارز واقعی
تعداد مقالات: 1
1. اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایران

دوره 6، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 130-115

محمد لشکری؛ مهدی بهنامه؛ ملیحه حسنی