نویسنده = آتنا عابدینی
تعداد مقالات: 1
1. نقش یکپارچه سازی اراضی کشاورزی بر بهره‌وری بخش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان شازند)

دوره 6، مکرر شماره 23، تابستان 1395، صفحه 54-37

هادی غفاری؛ علی یونسی؛ آتنا عابدینی