نویسنده = نادر مهرگان
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تکانه‌های قیمت نفت بر تورم، رشد و پول، مطالعه موردی ایران

دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 102-85

ابوالقاسم اثنی عشری؛ کامران ندری؛ اصغر ابوالحسنی؛ نادر مهرگان؛ محمدرضا بابایی سمیرمی


2. تأثیر آموزش علم و فناوری بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 2، شماره 6، بهار 1391، صفحه 94-71

دکتر نادر مهرگان؛ اصغر سپهبان قره بابا؛ الهام لرستانی


3. استفاده از تحلیل پوششی داده‏های پنجره‏ای برای تحلیل ساختار و روند کارایی شرکت‎های توزیع برق ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 182-145

محمد سخنور؛ حسین صادقی؛ عباس عصاری؛ کاظم یاوری؛ نادر مهرگان