نویسنده = دکتر حسن صادقی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت؛ مطالعه کشورهای منتخب آسیایی

دوره 2، شماره 6، بهار 1391، صفحه 249-209

دکتر حسن صادقی؛ دکتر مجید صامتی؛ دکتر مرتضی سامتی