نویسنده = محمد حسن فطرس
تعداد مقالات: 4
3. اثر سرریز‌های تحقیق و توسعه بر بهره‌وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 108-91

غلامرضا زمانیان؛ محمدحسن فطرس؛ الهام رضائی


4. مطالعه رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 77-59

محمد حسن فطرس؛ هادی غفاری؛ آزاده شهبازی