نویسنده = ابراهیم هادیان
تعداد مقالات: 4
1. قاعده پولی متناسب با انتظارات ناهمگن و سلطه مالی: مورد مطالعه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

10.30473/egdr.2020.50991.5638

علی عباسی؛ علی حسین صمدی؛ ابراهیم هادیان؛ پرویزپرویز رستم زاده


2. بررسی اثرات عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر صادرات غیرنفتی ایران: رویکرد متغیرهای نهان

دوره 9، شماره 36، پاییز 1398، صفحه 35-56

10.30473/egdr.2019.43124.4983

سمیه علی کرمی؛ ابراهیم هادیان؛ پرویز رستم زاده؛ احمد صدرائی جواهری


3. بررسی رابطه علّیت میان مصرف حامل‌های انرژی، رشد اقتصادی و دی ‌اکسید‌ کربن در بخش‌های اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 51-70

روح اله شهنازی؛ ابراهیم هادیان؛ لطف الله جرگانی


4. برآورد سطح بهینه مالیات بر آلودگی در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 74-57

ابراهیم هادیان؛ علی حسین استادزاد