نویسنده = علی دهقانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر انواع انرژی‌های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی ایران

دوره 9، شماره 35، تابستان 1398، صفحه 137-148

10.30473/egdr.2019.43208.4991

ابراهیم قائد؛ علی دهقانی؛ محمد فتاحی