نویسنده = محمدرضا بابایی سمیرمی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تکانه‌های قیمت نفت بر تورم، رشد و پول، مطالعه موردی ایران

دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 102-85

ابوالقاسم اثنی عشری؛ کامران ندری؛ اصغر ابوالحسنی؛ نادر مهرگان؛ محمدرضا بابایی سمیرمی


2. ارتباط صنعت توریسم و توسعه اقتصادی در ایران با رویکرد شبکه عصبی (1390-1359)

دوره 4، شماره 14، بهار 1393، صفحه 130-113

محمدرضا بابایی‌سمیرمی؛ مینو نظیفی‌نایینی؛ سحر عباسپور