نویسنده = موسی تاتار
تعداد مقالات: 1
1. امید به زندگی و رشد اقتصادی در ایران، مدل رگرسیون انتقال ملایم

دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 128-117

احمد جعفری صمیمی؛ جلال منتظری شورکچالی؛ موسی تاتار