نویسنده = مصطفی سلیمی‌فر
تعداد مقالات: 2
1. اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360

دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 30-11

فرزانه احمدیان یزدی؛ مصطفی سلیمی فر؛ محمدطاهر احمدی شادمهری