In collaboration with Payame Noor University and Iranian Association for Energy Economics (IRAEE)


معرفی فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دانشگاه پیام نور به عنوان نشریه علمی برتر استان مرکزی در سال 1401

فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دانشگاه پیام نور به عنوان نشریه علمی برتر استان مرکزی در سال 1401 معرفی شد.

مراسم تجلیل از برگزیدگان، همزمان با هفته پژوهش و فناوری با حضور نماینده محترم ولی فقیه، استاندار محترم استان مرکزی، معاون محترم پژوهش و فناوری استان مرکزی و رؤسای محترم دانشگاه‌های استان مرکزی برگزار گردید.

در این مراسم از جناب آقای دکتر هادی غفاری مدیر مسئول فصلنامه، با اهداء لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.