با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

علاقه مندان به اشتراک فصلنامه علمی «پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی» ، مبلغ 200000 ریال جهت اشتراک سالانه نشریه به شماره حساب 2178609001007 نزد بانک ملی ایران، شعبه بنفشه تهران واریز کرده و اسکن فیش آن را به همراه این فرم، پس از تکمیل، به صورت الکترونیکی به دفتر مجله ارسال کنند یا فیش را به همراه آدرس دقیق پستی، شماره تلفن، تعداد و شماره های درخواستی به 34021151-086 فاکس نمایید.