با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی و پیش‌بینی اثر جهانی‌شدن اقتصاد بر توزیع درآمد در جامعه شهری ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

سید عبدالمجید جلایی؛ امید ستاری

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 144-117

چکیده
  جهانی شدن به عنوان فرآیندی با مشخصه کلی افزایش چشمگیر تجارت و مبادلات بین‏المللی و یک‏پارچگی بازارها در مقیاس جهانی، خواسته یا ناخواسته درحال وقوع است. پژوهش پیرامون نحوه اثرپذیری متغیرهای اقتصادی از این پدیده، به عنوان راهنمایی در جهت اتخاذ تصمیمات کارا توسط سیاست‎گزاران تلقی می¬گردد. در این پژوهش، با لحاظ‏کردن تفاوت‏های ...  بیشتر