موضوعات = تکانه‌های پولی
تعداد مقالات: 5
1. درجه عبور نرخ ارز و آثار تکانه پولی در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.30473/egdr.2019.48777.5416

نیلوفر سادات حسینی؛ حسین اصغرپور


2. تحلیل بلندمدت و کوتاه‌مدت آثار تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی با رویکرد نیوکینزین

دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 57-78

10.30473/egdr.2018.4934

سید عباس حسینی غفار؛ رسول بخشی دستجردی؛ مجید صامتی؛ هوشنگ شجری


3. اثر تکانه‌های پولی و تکانه‌های نفتی بر تولید و تورم بخش مسکن در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1395، صفحه 113-132

اصغر ابوالحسنی؛ ایلناز ابراهیمی؛ محمدحسین پورکاظمی؛ ابراهیم بهرامی نیا


5. بررسی عدم تقارن در ثأثیر تکانه‌های پولی بر رشد اقتصادی در ایران از نگاه کینزی‌های جدید

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 163-136

سهراب دل انگیزان؛ علی فلاحتی؛ مهدی رجبی