موضوعات = تجارت جهانی
تعداد مقالات: 1
1. الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و اثر آن بر واردات کالاهای واسطه‌ای‌-‌ سرمایه‌ای ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 133-99

صمد عزیزنژاد؛ فتح الله تاری؛ سید محمد رضا سید نورانی