موضوعات = جهانی شدن
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه توسعه مالی بین‌الملل و نقش آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشور ایران با استفاده از داده‌های تابلویی

دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 56-37

آنامحمد آق ارکاکلی؛ محمود یحیی زاده فر؛ مهدی نوبخت


2. الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و اثر آن بر واردات کالاهای واسطه‌ای‌-‌ سرمایه‌ای ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 133-99

صمد عزیزنژاد؛ فتح الله تاری؛ سید محمد رضا سید نورانی