موضوعات = کارآفرینی
تعداد مقالات: 1
1. بیکاری، فرصت‌های شغلی و منحنی بوریج در استان‌های ایران با رویکرد داده‌های تابلویی

دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 119-109

محمد حسین احسانفر؛ ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ سیده وجیهه میکائیلی