موضوعات = الگوی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیع شده
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر شاخص‌های توسعه بر درآمدهای مالیاتی ایران (با رویکرد هم‌انباشتگی)

دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 157-182

10.30473/egdr.2018.4779

زهرا کریمی موغاری؛ مهرانگیز غلامرضا


2. بررسی وجود اثرات نامتقارن نوسانات مثبت و منفی نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 61-45

علیرضا عرفانی؛ عابدین حسینی؛ حمید ملکی