موضوعات = سیاست پولی
تعداد مقالات: 9
1. تأثیر مخارج دولت و حجم اعتبارات بانکی با لحاظ سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی در قالب یک مدل DSGE (مطالعه موردی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1398

10.30473/egdr.2019.47760.5306

جواد خلیل زاده؛ حسن حیدری؛ سحر بشیری


2. کارایی سیاست پولی تحت شرایط نااطمینانی اقتصادی (پژوهشی در اقتصاد ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

10.30473/egdr.2020.49960.5538

زضا علائی؛ احمد صلاح منش؛ سید عزیز آرمن


3. بررسی مقایسه ای تاثیر سیاست های پولی و سیاست های سمت عرضه بر تولید بخش های کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن در اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.30473/egdr.2019.47600.5285

نسیم ایرانمنش؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی


4. بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی و هدف‌گذاری تورمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.30473/egdr.2019.48373.5369

منصور خلیلی عراقی؛ سجاد برخورداری؛ امین گلوانی


7. نقش قاعده‌مندی سیاست پولی بر رشد اقتصادی (ارزیابی قاعده مک کالم در ایران)

دوره 7، شماره 26، بهار 1396، صفحه 113-124

سید ضیاالدین کیا حسینی؛ مونا هاشمی؛ امین حاتمی؛ رافیک نظریان


8. اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایران

دوره 6، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 130-115

محمد لشکری؛ مهدی بهنامه؛ ملیحه حسنی