موضوعات = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 58
1. بررسی اثر ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی: رویکرد پانل پویا (SYS-GMM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1397

10.30473/egdr.2018.41244.4880

علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور؛ مریم نفیسی مقدم


2. بررسی اثر حسابگری‌ذهنی سرمایه‌گذاران بر سیاست‌های تأمین مالی و رشد اقتصادی از دیدگاه گزارشگری مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1394

10.30473/egdr.2019.48536.5395

فرهاد کوه کن؛ محمدرضا شورورزی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ علیرضا مهرآذین


3. ارتباط متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با رشد اقتصادی در قالب مدل Panel-VAR: شواهدی از کشورهای مسلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

10.30473/egdr.2019.48266.5354

حسین امیری؛ محسن صالحی کمرودی؛ مهناز پاسبان


4. بررسی تأثیر شوک‌های پایه پولی و درآمدهای نفتی دولت بر اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.30473/egdr.2019.48752.5414

علی محمدی پور؛ علی سلمان پور زنوز؛ سید فخرالدین فخرحسینی


5. رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه صنعتی: مطالعه موردی استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

10.30473/egdr.2019.47854.5311

کاوه درخشانی درآبی؛ یوسف محنت فر


6. بررسی رابطه بین استقلال بانک مرکزی و تحقق شاخص های حکمرانی خوب در راستای رشد و توسعه اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1398

10.30473/egdr.2019.47563.5282

علی رضایی؛ طهماسب مظاهری؛ مجید توسلی


7. تاثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم انداز (رویکرد آستانه ای غیرخطیGMM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

10.30473/egdr.2019.45781.5175

فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ سمیه شاطری


8. اثر نزاع‌های داخلی و خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.30473/egdr.2019.46072.5191

محمدشریف کریمی؛ مریم حیدریان؛ معصومه دورباش


9. تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر روی آزمون برابری قدرت خرید: با استفاده رهیافت NARDL

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

10.30473/egdr.2019.48475.5386

عباسعلی رضائی؛ علی رئیس پور؛ محسن زاینده رودی؛ سید عبدالمجید جلائی


10. بررسی اثر مالیات سبز بررشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران باکاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بازگشتی (RDCGE)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398

10.30473/egdr.2019.48789.5420

محمدطاهر احمدی شادمهری؛ سلمان ستوده نیا کرانی؛ محمدجواد رزمی؛ مهدی بهنامه


12. مطالعه اثرشوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران و کشورهای منتخب منا از طریق برآورد ضریب فزاینده مخارج دولت

دوره 10، شماره 37، زمستان 1398، صفحه 87-110

10.30473/egdr.2019.46121.5195

مهناز حسین پور؛ کامبیز هژبر کیانی؛ فاطمه زندی؛ علی دهقانی؛ خلیل سعیدی


16. تحلیل آستانه‌ای و طیفی رابطه‌ی میان بدهی دولت به سیستم بانکی و رشد اقتصادی در ایران

دوره 9، شماره 35، تابستان 1398، صفحه 35-52

10.30473/egdr.2018.39648.4801

محمد علی احسانی؛ حمید لعل خضری؛ صالح طاهری بازخانه


18. اثر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی در ایران (با رویکرد مدل پارامتر زمان متغیر)

دوره 9، شماره 35، تابستان 1398، صفحه 15-34

10.30473/egdr.2019.42630.4949

ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ علی اصغر ابوالحسنی هیستیانی؛ محمدرضا رنجبر فلاح؛ بیتا شایگانی؛ سید قربان علیزاده کلاگر


19. سازوکار اثرگذاری هم‌زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی

دوره 9، شماره 34، بهار 1398، صفحه 99-114

10.30473/egdr.2018.40935.4865

بهزاد ملکی حسنوند؛ محمد جعفری؛ شهرام فتاحی؛ هادی غفاری


20. بررسی عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار از منظر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 34، بهار 1398، صفحه 77-98

10.30473/egdr.2018.40618.4846

بابک چراغی؛ تقی ترابی؛ تیمور محمدی؛ مهدی تقوی


21. تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با تأکید بر تجارت

دوره 9، شماره 34، بهار 1398، صفحه 115-130

10.30473/egdr.2019.35160.4515

محمدرضا کهنسال؛ حمیده حمیده پور


22. اثرات سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان ایران با تأکید بر رشد تولید: رویکرد FAVAR

دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 15-40

10.30473/egdr.2018.4391

سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی؛ حمید لعل خضری


23. بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی

دوره 8، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 60-47

10.30473/egdr.2018.4606

سید حسین میر جلیلی؛ امین محسنی چراغلو؛ امید صفری


24. بررسی ارتباط بین توهم مالی و رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های 1393-1357

دوره 8، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 94-79

10.30473/egdr.2018.4798

فاطمه بزازان؛ سحر زارع جونقانی؛ سولماز صفری