موضوعات = بهره‌وری کل عوامل تولید
تعداد مقالات: 11
1. بررسی عوامل موثر بر رشد بهره‌وری در ایران با استفاده از الگوریتم شبکه‌های عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

10.30473/egdr.2019.48433.5378

فرخ نوروزی؛ مسعود نونژاد؛ مهرزاد ابراهیمی؛ جلیل خداپرست شیرازی


2. تاثیر مالیات بر بهره‌وری شاغلان صنایع تولیدی ایران، مطالعه برنامه پنجم توسعه (۹۴-۱۳۹۰)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

10.30473/egdr.2019.48833.5431

سمانه طالعی اردکانی


3. اثر باز بودن، رابطه مبادله و سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1398

10.30473/egdr.2019.47618.5291

احمد علی اسدپور


4. اندازه‌گیری کارایی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران طی سال‌های 1392-1354

دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 31-44

ماندانا غفوری؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مصطفی سلیمی فر؛ مصطفی کاظمی


8. بررسی نقش آموزش در ایجاد سرمایه اجتماعی در ایران (1390-1360)

دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 44-31

سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ معصومه سادات سجادی؛ فائزه فروزان؛ فاطمه جهانگرد


10. بررسی بهره‌وری کل عوامل در ایران در چارچوب حسابداری رشد (1387-‌ 1345)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 70-49

داود بهبودی؛ جلال منتظری شورکچالی


11. روش همگرایی آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 58-31

محمد طاهر احمدی شادمهری؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ فرشته جندقی میبدی