بررسی تاثیر انرژی های تجدیدپذیر و نوآوری های فنی و رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.30473/egdr.2019.48361.5367

چکیده

مصرف گسترده انرژی‌های تجدیدناپذیر در کنار افزایش گسترده فعالیت‌های اقتصادی در چند دهه اخیر پیامدهای زیست محیطی گسترده‌ای داشته است. افزایش دمای زمین، تغییرات آب و هوایی، بالا آمدن سطح آب دریاها و در نهایت تشدید منازعات بین المللی از جمله این پیامدها محسوب می‌شوند. طی سالیان اخیر برخی کشورها تلاش گسترده‌ای در راستای استفاده بیشتر از پتانسیل‌های انرژی‌های تجدیدپذیر را شروع نموده‌اند. این تلاش‌ها در راستای مزایای بیشتر استفاده از این انرژی‌ها و همچنین رعایت توافقنامه‌های بین‌المللی برای کاهش دمای کره زمین بوده است. در واقع طی دهه‌های اخیر رشد پایدار اقتصادی برای اکثر اقتصادهای جهان به یک هدف مهم تبدیل شده است. لازمه دست‌یابی به این هدف، تثبیت یا کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. این امر مستلزم گذار از فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر منابع انرژی آلاینده به فعالیت‌های اقتصادی پایدار مبتنی بر فناوری-ها و مصرفی با تأثیر محیط زیست کم‌تر است هدف این مطالعه بررسی اثر نوآوری‌های فنی، مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار CO2 در کشورهای منتخب آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدید پذیر (IRENA) با استفاده از رویکرد ایستا، پویا و ضرایب بلندمدت داده‌های ترکیبی طی دوره زمانی 2016-1990 بود. نتایج این مطالعه نشان داد که نو آوری فنی ، و انرژی‌های تجدید ناپذیر تاثیر مثبتی بر انتشار CO2 داشته است اما اثر انرژی‌های تجدیدپذیر بر انتشار CO2 منفی و معنی‌دار بوده است.تاثیر رشد اقتصادی نیز بر انتشار CO2 مثبت و معنی دار می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of renewable energies and technical innovations and economic growth on carbon dioxide emissions

نویسندگان [English]

  • Nasim Masoudi 1
  • nazar dahmardeh 2
  • Marziye Esfandiyari 3
1 PhD Student , Department of Economics, University of Sistan and Baluchestan , Daneshgah Ave,Zahedan,Iran
2 Professor, Department of Economics, Faculty of Economy , University of Sistan and Baluchestan , Daneshgah Ave,Zahedan,Iran
3 Assistant professor, Department of Economics, Faculty of Economy , University of Sistan and Baluchestan , Daneshgah Ave,Zahedan,Iran
چکیده [English]

The widespread consumption of non-renewable energy, along with the widespread increase in economic activity over the past few decades, has had broad environmental implications. These consequences include rising global temperatures, climate change, rising sea levels, and ultimately escalating international disputes. In recent years, some countries have begun extensive efforts to make more use of renewable energy potentials. These efforts have been in line with the greater benefits of using these energies as well as observing international agreements to reduce global temperatures. Indeed, in recent decades sustainable economic growth has become an important goal for most of the world's economies. The goal is to stabilize or reduce greenhouse gas emissions. This necessitates the transition from polluting energy-based economic activities to less environmentally-friendly, technology-based and consumer-friendly economic activities. CO2 was selected by the International Renewable Energy Agency (IRENA) in selected countries using a static, dynamic, and long-term coefficient of combined data over the period 1990–2016. The results of this study showed that technical innovations and non-renewable energies had a positive effect on CO2 emissions, but the effect of renewable energies on CO2 emissions was negative and significant. It is meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renewable Energy
  • Technical Innovation
  • CO2 Emission
  • Data Panel

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1398
  • تاریخ دریافت: 05 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 11 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1398