تعداد مقالات: 346
176. سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه

دوره 3، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 74-57

حسن حیدری؛ حمیدرضا فعالجو؛ علمناز نظریان؛ یوسف محمدزاده


177. اثر نااطمینانی در بازدهی سرمایه بر رشد اقتصادی؛ مطالعه موردی ایران

دوره 3، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 88-75

ابوالقاسم اثنی‌عشری؛ محمد‌حسین پورکاظمی؛ اصغر ابوالحسنی‌هستیانی؛ احمد لطفی مزرعه‌شاهی


178. تحلیل اثرات همزمان آزادی اقتصادی، توسعه‌ی انسانی و آزادی سیاسی در کشورهای منتخب اسلامی (2010-2001)

دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 96-79

محمدعلی متفکر آزاد؛ احمد اسدزاده؛ محسن امینی‌خوزانی؛ محمود شیرکش


180. بررسی ارتباط بین شاخص‌های توسعه مالی بخش بانکی و غیر بانکی در ایران

دوره 4، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 86-77

شهاب‌الدین شمس؛ محسن علیزاده ثانی؛ حمید جعفری


181. سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران

دوره 4، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 88-73

محمود یحیی‌زاده‌فر؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ مهیار حامی


182. اثر شاخص‌های بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهان در ایران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 90-75

اسمعیل ابونوری؛ عبدالحامد نیک‌پور


183. بررسی تأثیر سرکوب مالی بر رشد موجودی سرمایه زیربخش‌های کشاورزی ایران

دوره 5، شماره 18، بهار 1394، صفحه 94-83

حسین اکبری فرد؛ محمد قطب الدینی قاسم آباد؛ فرحناز شهریاران؛ امید جنابی


187. مطالعه تجربی تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر رشد اقتصادی (مورد ایران)

دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 84-71

بهنام ابراهیمی؛ محمد واعظ برزانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مجید فخار


192. تاثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای ایران، ترکیه و مالزی

دوره 6، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 88-75

ابوالفضل شاه آبادی؛ حسین سهرابی وفا؛ یونس سلمانی


194. تحلیل اثر همزمان باز بودن تجاری و اثرات دانه‌ای در بانکداری بر رشد اقتصادی ایران

دوره 8، شماره 30، بهار 1397، صفحه 83-100

حمیدرضا حری؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ مهدی نجاتی؛ سیمین السادات میرهاشمی نائینی


196. بررسی اثرات سیاست‌های مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران: مدل‌های حالت- فضا

دوره 8، شماره 31، تابستان 1397، صفحه 79-92

مهدی خدایی؛ محمد جعفری؛ شهرام فتاحی


197. چالش‌های توسعه کشاورزی ارگانیک استان ایلام از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی

دوره 6، مکرر شماره 23، تابستان 1395، صفحه 72-65

رویا اشراقی سامانی؛ منیره علیزاده؛ مرجان واحدی


198. بررسی و مقایسه توسعه یافتگی مناطق روستایی استان‌های ایران

دوره 5، مکرر اول شماره 20، زمستان 1394، صفحه 80-69

یاسر فیض آبادی؛ فاطمه ملکی


200. بررسی ارتباط بین توهم مالی و رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های 1393-1357

دوره 8، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 94-79

10.30473/egdr.2018.4798

فاطمه بزازان؛ سحر زارع جونقانی؛ سولماز صفری