دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی در استان‌های ایران(بررسی روند تغییرات و همگرایی رفاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

10.30473/egdr.2020.50998.5636

یعقوب فاطمی زردان؛ محمد حسن فطرس؛ حمید سپهردوست؛ محسن خضری


2. بررسی رابطه علیت پویا میان آزاد سازی تجارت ،توسعه مالی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای جهان(با رویکرد نوین بر شاخص توسعه مالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

10.30473/egdr.2020.52186.5744

مونا بهشتی؛ عباس معمارنژاد؛ تقی ترابی؛ سید شمس الدین حسینی


3. قاعده پولی متناسب با انتظارات ناهمگن و سلطه مالی: مورد مطالعه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

10.30473/egdr.2020.50991.5638

علی عباسی؛ علی حسین صمدی؛ ابراهیم هادیان؛ پرویزپرویز رستم زاده


4. بررسی تاثیر شوک‌های قیمتی حامل‌های انرژی بر اقتصادکلان ایران: رویکرد الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.30473/egdr.2020.52093.5730

علی محمدی پور؛ علی سلمانپور زنوز؛ سید فخرالدین فخرحسینی


5. بررسی آثار بالقوه موافقتنامه تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر بخش های صادراتی صنعت و کشاورزی؛ رهیافتی از مدل جاذبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

10.30473/egdr.2020.51845.5701

ناصر الهی؛ الهه معصوم زاده؛ سید ضیاء الدین کیاالحسینی؛ سید هادی عربی


6. برآورد نرخ‌های بهینه مالیات بر مصرف و تورم در اقتصاد ایران: کاربردی از الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

10.30473/egdr.2020.51133.5650

مهرنوش کلانی مهابادی؛ مجید صامتی؛ حسین شریفی رنانی


7. تاثیرپذیری مطالبات غیرجاری از رشد اقتصادی در ایران با رویکردهای تحلیل مجموعه مقادیر تکین و رگرسیون ناپارامتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

10.30473/egdr.2020.50490.5593

مهران فرهی کیا؛ مسعود یارمحمدی؛ حسین حسنی؛ علی شادرخ


8. بررسی اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) (دوره زمانی 1396-1370)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

10.30473/egdr.2020.54174.5919

سید علی اسلامی نژاد؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ عبدالعلی منصف؛ کامران ندری


9. بررسی اثرات متقابل رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع و معمای استرلین: رویکرد پانل معادلات همزمان پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

10.30473/egdr.2020.53527.5860

هانیه صداقت کالمرزی؛ شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی


10. اندازه‌گیری نابرابری رشد اقتصادی بین کشورها و تحلیل عوامل موثر بر آن (رهیافت اقتصاد سنجی فضایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

10.30473/egdr.2020.53094.5825

محمد جعفری؛ علی حسنوند؛ یونس گلی


11. استرس مالی، ریسک سیاسی و رشد اقتصادی: شواهدی جدید از ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

10.30473/egdr.2020.53225.5837

مهدیه رضاقلی زاده؛ حسنا رجب پور


12. بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در ایران مبتنی بر رویکرد بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.30473/egdr.2020.52772.5804

الهه بهلولوند؛ سعید فراهانی فرد


13. تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا (رهیافت غیرخطی انتقال ملایم در داده‌های تابلویی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

10.30473/egdr.2020.52518.5783

علیرضا برهانی پور؛ غلامرضا گرائی نژاد؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ منیژه هادی نژاد


14. بررسی تاثیر رشد اقتصادی و مخارج دولت بر نرخ تورم با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.30473/egdr.2021.53605.5864

بابک اسماعیلی


15. اثرگذاری سیاست پولی از طریق کانال قیمت دارایی بر توسعه مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1398

10.30473/egdr.2019.49048.5458

ندا آصفی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ جعفر حقیقت؛ محمد مهدی برقی اسکوئی


16. بررسی رابطه‌ی میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در ایران: شواهدی جدید مبتنی بر تبدیل موجک پیوسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398

10.30473/egdr.2020.49586.5499

فیروز فلاحی؛ محسن پورعبادالهان؛ سید کمال صادقی؛ توحید شکری


17. بررسی اثر توسعه مالی و مالیات بر اقتصاد زیرزمینی؛ مطالعه موردی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398

10.30473/egdr.2019.49749.5516

سیدمحمدرضا شریفی؛ علی حقیقت؛ مهرزاد ابراهیمی؛ عباس امینی فرد


18. بررسی تاثیر درآمدهای مالیاتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.30473/egdr.2020.51679.5685

لطیف حسینی؛ اکبر میرزاپور باباجان؛ بیت اله اکبری مقدم


19. تاثیر تنوع و ماهیت سبد صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1399

10.30473/egdr.2020.52276.5753

عباس شاکری؛ رضا زمانی؛ هادی ورتابیان کاشانی


20. اثرات رژیم‌های ارزی بر رشد اقصادی با تأکید بر نقش تورم در ایران: یافته‌هایی جدید (رهیافت مارکوف - سوئیچینگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

10.30473/egdr.2020.54373.5927

منصور حیدری؛ حسین اصغرپور؛ داود حمیدی رضی؛ صادق رضایی برگشادی


21. تأثیر کارایی بازارها بر تاب آوری اقتصادی در کشورهای منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

10.30473/egdr.2021.43045.5928

ابوالفضل شاه آبادی؛ طیبه صفات؛ علی مرادی


22. بررسی اثر تحقیق و توسعه خارجی بر شاخص رفاه اجتماعی در کشورهای تحریم‌شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.30473/egdr.2021.57270.6118

محمد حسن فطرس؛ محمد مولائی؛ سیداحسان حسینی روست؛ فریبا مهری تلیابی


23. تأثیر ابعاد توسعه پایدار بر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصاد ایران با رویکرد نظریه گراف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.30473/egdr.2021.57046.6112

مریم رمضانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ مژگان معلمی؛ علی رضا شریف مقدسی


24. تحلیل روابط علی و معلولی بین کارآفرینی ، بیکاری و رشد اقتصادی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.30473/egdr.2021.58213.6166

لیلا سفیدبری؛ علی داوری؛ کمال سخدری؛ یگانه موسوی جهرمی


25. بررسی اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران (رویکرد داده‌های تابلویی پویای فضایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.30473/egdr.2021.57772.6148

محمد علی شعبانی؛ محمود هوشمند؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ محمد قربانی


26. برآورد تقاضای انرژی الکتریکی بخش صنعت در ایران به روش همجمعی و بررسی نقش آن در رشد اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

10.30473/egdr.2021.57056.6113

ali changi ashtiani؛ هادی غفاری


27. تاثیر مکانیسم توسعه پاک بر گسترش انرژی های تجدیدپذیر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه با رویکرد تفاوت در تفاوتها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30473/egdr.2021.58113.6162

سعید دائی کریم زاده؛ آزیتا شیخ بهایی؛ سارا قبادی


28. اثر تعاملی توسعه مالی وگردشگری بر رشد اقتصادی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

10.30473/egdr.2021.56261.6064

سید حسین فاطمی نسب؛ قدرت اله امام وردی؛ زهره حاجیها؛ علی باغانی


29. اثرات استرس سیستمیک بر بهره‌وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران با رویکرد بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

10.30473/egdr.2021.58993.6216

ثمینه قاسمی فر؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ شمس الله شیرین بخش؛ میرحسین موسوی؛ اعظم احمدیان