تعداد مقالات: 348
2. تکانه‏ های قیمت نفت و رشد اقتصادی (شواهدی از کشورهای عضو اوپک)

دوره 1، شماره 2، بهار 1390، صفحه 40-11

محبوبه جهادی؛ زهرا (میلا) علمی


6. رابطه علّیت بین سرمایه بانک و سودآوری؛ با تاکید بر جنبه نظارتی ساختار سرمایه

دوره 2، شماره 6، بهار 1391، صفحه 44-11

دکتر سید محمدرضا سید نورانی؛ حسین امیری؛ عادل محمدیان


7. نقش صادرات در بهره وری و رشد اقتصادی: شواهد تجربی از ایران

دوره 2، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 20-9

دکتر اکبر کمیجانی؛ غلامعلی حاجی


10. تأثیر پدیده‌ی نفرین منابع بر توسعه مالی و رشد اقتصادی در قالب الگوی پانل پویا

دوره 3، شماره 10، بهار 1392، صفحه 26-9

زیور اسدی؛ جاوید بهرامی؛ رضا طالبلو


11. بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

دوره 3، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 18-9

احمد صباحی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ الهه سلیمانی


12. تحلیل فازی رابطه اعتماد اجتماعی با توسعه انسانی

دوره 3، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 20-9

حسین صادقی؛ بهروز ملکی؛ عباس عصاری؛ وحید محمودی


14. اثر توسعه بر مشارکت اقتصادی زنان کشورهای منا با استفاده از روش پانل پروبیت کسری

دوره 4، شماره 14، بهار 1393، صفحه 28-11

زهرا‌میلا علمی؛ خیزران روستائی‌شلمانی


16. بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران

دوره 4، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 20-11

اسما کوچک‌زاده؛ سید عبدالمجید جلایی


17. بررسی رابطه بین محدودیت‌های مذهبی، رضایت از زندگی و رشد اقتصادی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 22-11

سید مجتبی مجاوریان؛ فاطمه کشیری کلایی؛ ذبیح الله فلاحتی


19. ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر فعالیت‌های تولیدی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 11-24

زهرا نعمت‌الهی؛ ناصر شاهنوشی‌فروشانی؛ عذری جوان‌بخت؛ محمود دانشورکاخکی


20. اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360

دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 30-11

فرزانه احمدیان یزدی؛ مصطفی سلیمی فر؛ محمدطاهر احمدی شادمهری


23. بررسی اشتراکات و تمایزاتِ مبانی نظری برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 32-13

مهدی صادقی شاهدانی؛ میثم خسروی


24. بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده‌های پانل)

دوره 6، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 17-38

محمد رضا لطفعلی پور؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ حسن رضایی