تعداد مقالات: 373
1. ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر فعالیت‌های تولیدی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 11-24

زهرا نعمت‌الهی؛ ناصر شاهنوشی‌فروشانی؛ عذری جوان‌بخت؛ محمود دانشورکاخکی


2. بی‌ثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی بخش‌های عمده اقتصاد کلان: رهیافت تحلیل مؤلفه‌های اصلی

دوره 8، شماره 31، تابستان 1397، صفحه 13-28

یگانه موسوی جهرمی؛ هادی غفاری؛ مهدی جلولی


3. اثرات سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان ایران با تأکید بر رشد تولید: رویکرد FAVAR

دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 15-40

10.30473/egdr.2018.4391

سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی؛ حمید لعل خضری


4. بررسی نقش مالکیت بانک‌ها در اثرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها

دوره 9، شماره 34، بهار 1398، صفحه 15-34

10.30473/egdr.2019.4694

حمید ذوالقدر؛ حسین اصغرپور؛ محسن پورعبادالهان؛ بهزاد سلمانی؛ اسداله فرزین وش


5. اثر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی در ایران (با رویکرد مدل پارامتر زمان متغیر)

دوره 9، شماره 35، تابستان 1398، صفحه 15-34

10.30473/egdr.2019.42630.4949

ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ علی اصغر ابوالحسنی هیستیانی؛ محمدرضا رنجبر فلاح؛ بیتا شایگانی؛ سید قربان علیزاده کلاگر


6. بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر شادی در کشورهای منتخب: رهیافت رگرسیون آستانه‌ای پانل

دوره 9، شماره 36، پاییز 1398، صفحه 15-34

10.30473/egdr.2019.43005.4976

عبدالعلی منصف؛ مژگان معلمی؛ جهانگیر بیابانی؛ مهدی نجاتی؛ جواد طاهری زاده اناری پور


9. بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی و هدف‌گذاری تورمی

دوره 10، شماره 39، تابستان 1399، صفحه 15-28

10.30473/egdr.2019.48373.5369

منصور خلیلی عراقی؛ سجاد برخورداری؛ امین گلوانی


10. بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده‌های پانل)

دوره 6، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 17-38

محمد رضا لطفعلی پور؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ حسن رضایی


13. اثر تخریب محیط زیست بر رشد اقتصادی (شواهدی از 32 کشور در حال توسعه)

دوره 7، شماره 27، تابستان 1396، صفحه 17-28

مجید احمدیان؛ قهرمان عبدلی؛ فرخنده جبل عاملی؛ محمود شعبان خواه؛ سیدعادل خراسانی


15. بررسی شوک‌های واقعی و نوسان‌های تولیدِ اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 17-30

نادر مهرگان؛ عزت اله عباسیان؛ سعید عیسی زاده؛ ابراهیم فرجی


16. اقتصاد سیاسی رشد و تأثیر برخی از عوامل بنیادی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 8، شماره 30، بهار 1397، صفحه 17-32

علی اکبر عرب مازار؛ رسام مشرفی؛ محمد مصطفی زاده


17. بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

دوره 3، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 18-9

احمد صباحی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ الهه سلیمانی


18. نقش صادرات در بهره وری و رشد اقتصادی: شواهد تجربی از ایران

دوره 2، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 20-9

دکتر اکبر کمیجانی؛ غلامعلی حاجی


19. تحلیل فازی رابطه اعتماد اجتماعی با توسعه انسانی

دوره 3، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 20-9

حسین صادقی؛ بهروز ملکی؛ عباس عصاری؛ وحید محمودی


20. بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران

دوره 4، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 20-11

اسما کوچک‌زاده؛ سید عبدالمجید جلایی


23. بررسی رابطه بین محدودیت‌های مذهبی، رضایت از زندگی و رشد اقتصادی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 22-11

سید مجتبی مجاوریان؛ فاطمه کشیری کلایی؛ ذبیح الله فلاحتی