موضوعات = کشورهای صادر کننده نفت
تعداد مقالات: 4
1. رانت منابع طبیعی و کارآفرینیِ ضرورت یا فرصت

دوره 10، شماره 37، زمستان 1398، صفحه 111-124

10.30473/egdr.2019.46960.5238

هدی زبیری؛ مانی موتمنی؛ عاطفه رئیسی


3. تأثیر تکانه‌های قیمت نفت بر تورم، رشد و پول، مطالعه موردی ایران

دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 102-85

ابوالقاسم اثنی عشری؛ کامران ندری؛ اصغر ابوالحسنی؛ نادر مهرگان؛ محمدرضا بابایی سمیرمی


4. مطالعه رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 77-59

محمد حسن فطرس؛ هادی غفاری؛ آزاده شهبازی