موضوعات = سرمایه انسانی
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر جنسیت و تفکیک جنسیتی بر رخداد چرخش انگیزه‌های فردی در فعالیت‌های گروهی: رهیافت آزمایشگاهی اقتصاد رفتاری مبتنی بر نظریه بازی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1396

ام البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی؛ مجید هاتفی مجومرد


4. تأثیر سرمایه انسانی نوآور بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی توسعه کشاورزی استان مرکزی)

دوره 7، شماره 25، زمستان 1395، صفحه 133-146

غلامرضا فتاحی بیات؛ احمد گودرزی؛ محمد رضا گودرزی


5. تأثیر سلامت بر درآمد سرانه، مطالعه موردی: کشورهای با سطح درآمد متوسط

دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 108-99

بهزاد سلمانی؛ حسین پناهی؛ رباب محمدی خانقاهی


7. روش همگرایی آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 58-31

محمد طاهر احمدی شادمهری؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ فرشته جندقی میبدی