کلیدواژه‌ها = سبدمصرفی و مخارج خانوار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه آموزش در سبد مصرفی خانوار‌های ایرانی

دوره 1، شماره 2، بهار 1390، صفحه 133-113

فرهاد خداداد کاشی؛ خلیل حیدری