کلیدواژه‌ها = جهانی شدن
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر جهانی شدن و کنترل فساد بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه پایین، درآمد سرانه متوسط و درآمد سرانه بالا

دوره 5، شماره 18، بهار 1394، صفحه 112-95

صمد حکمتی فرید؛ احمد عزتی شورگلی؛ رضا عزتی؛ علی دهقانی


2. بررسی آثار متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر کاهش اختلافات قومی در کشورهای منتخب حوزه منا طی دوره (2009-1984)

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 48-23

محمدعلی متفکرآزاد؛ زهرا کریمی‌تکانلو؛ محمدرضا سلمانی ‌بی‌شک؛ الناز حسن‌نژاد دانشمند


3. تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت؛ مطالعه کشورهای منتخب آسیایی

دوره 2، شماره 6، بهار 1391، صفحه 249-209

دکتر حسن صادقی؛ دکتر مجید صامتی؛ دکتر مرتضی سامتی


4. الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و اثر آن بر واردات کالاهای واسطه‌ای‌-‌ سرمایه‌ای ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 133-99

صمد عزیزنژاد؛ فتح الله تاری؛ سید محمد رضا سید نورانی