کلیدواژه‌ها = توزیع درآمد
تعداد مقالات: 7
1. برآورد تأثیر نابرابری درآمد بر شاخص توسعه پایدار: شواهدی از استان‌های ایران

دوره 8، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 78-61

10.30473/egdr.2018.4564

زهرا نصراللهی؛ حبیب انصاری سامانی؛ معصومه روزبهانی


2. رشد اقتصادی در ایران: دیدگاه پساکینزین ها

دوره 7، شماره 25، زمستان 1395، صفحه 37-50

اسمعیل ابونوری؛ محبوبه فراهتی


3. بررسی اشتراکات و تمایزاتِ مبانی نظری برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 32-13

مهدی صادقی شاهدانی؛ میثم خسروی


4. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شکاف درآمدی خانوارهای روستایی در ایران

دوره 5، مکرر دوم شماره 20، زمستان 1394، صفحه 70-57

حمید سپهردوست؛ صابر زمانی شبخانه


5. شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و اندازه‌گیری آن برای منتخبی از کشورهای در حال توسعه

دوره 3، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 58-41

صادق بختیاری؛ همایون رنجبر؛ سمیه قربانی


6. تأثیر توسعه ی مالی بر نابرابری درآمد در ایران

دوره 2، شماره 6، بهار 1391، صفحه 208-173

نسیم جابری خسروشاهی؛ دکتر محمدرضا محمدوند ناهیدی؛ داود نوروزی