کلیدواژه‌ها = بخش کشاورزی
تعداد مقالات: 3
1. نقش یکپارچه سازی اراضی کشاورزی بر بهره‌وری بخش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان شازند)

دوره 6، مکرر شماره 23، تابستان 1395، صفحه 54-37

هادی غفاری؛ علی یونسی؛ آتنا عابدینی


2. تأثیر سیاست‌های پولی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیربخش‌های کشاورزی ایران

دوره 5، مکرر دوم شماره 20، زمستان 1394، صفحه 24-13

زینب شعبانی کوشالشاهی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ سید مجتبی مجاوریان


3. بررسی اثر شوک‌های پولی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 56-41

حامد صاحب هنر؛ علی چشمی؛ محمدعلی فلاحی