نویسنده = محبوبه جهادی
تعداد مقالات: 1
1. تکانه‏ های قیمت نفت و رشد اقتصادی (شواهدی از کشورهای عضو اوپک)

دوره 1، شماره 2، بهار 1390، صفحه 40-11

محبوبه جهادی؛ زهرا (میلا) علمی