نویسنده = سید مهدی مصطفوی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر زیرساخت‌ها بر رشد اقتصادی ایران طی سال‌های 1391-1355

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 60-49

مسعود قربانی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ سید مهدی مصطفوی